IKS - Saules Ceļš

 

Skolā SAULES CEĻŠ ® jūs iemācīsieties labāk justies. Tas nozīmē – dzīvot kvalitatīvāk, pilnvērtīgāk kalpojot Dievam, cilvēkiem un sev. Veselība ir ielikta jūsos, atliek tikai gribēt to realizēt.

Kāpēc SAULES CEĻŠ ®?

Mūsu sirdī mājo īstais personības centrs. Tā ir vieta, kurā Radītājs ir ielicis Savu Daļiņu, Debesu Gaismas dzirkstelīti. Sirdī atrodas īstais Miera avots.

Ja mēs koncentrējam savu uzmanību, savu prātu sirdī, tad jūtam šo Debess Mieru un Dieva klātbūtni. Tā kā mazā Saulīte tajā brīdī spīd mūsu sirdī.

Kad runājam ar otru cilvēku, tad šī Saulīte uzsmaida citu cilvēku Saulītei. Un otra sirds to var just! Pat ja cilvēks nezina par savas Saulītes esamību, tik un tā Saulīte ir!

Un kaut kas labs ir jūtams! Dziedinošo Saulīti jau sen izmantojam mūsu praksē.

Ja mēs domājam par kādu, ko mīlam, un pie sevis ar mīlestību uzsmaidām ar savu Saulīti viņa Saulītei, tas ir jūtams no jebkura attāluma.

Ja mēs uzsmaidām Dievam ar savu Saulīti, tad Viņš atbild ar Savu! Un tad ir jūtams kaut kas brīnišķīgs!

Jo tajā brīdī Dievišķā Enerģija ir klāt. It kā tā būtu lūgšana bez vārdiem.

Bet varbūt, arī ar vārdiem – tādiem vienkāršiem vārdiem, lūgumu, vēlmi „Nāc un mājo manī, mūsos”, kā tas ir teikts kādā senā lūgsnā.Nāc un mājo mūsos! Katru dienu no rīta un vakarā. Tikai kādas divas trīs minūtes.

Uzsmaidīsim Radītājam ar savu Saulīti. Iedomāsimies blakus tos, kurus mīlam (vai redzēsim, ja tie ir klāt!), un tos, kuriem patlaban ir vajadzīgs atbalsts.

Un no savas sirds, ar vārdiem vai bez, lūgsim Dievišķo Gaismu „Nāc un mājo mūsos”. Lai mūsu smaidi savieno mūs, un lai Dievišķā Gaismā nāk!

Darīsim tā regulāri. Brīvprātīgi - kurš vēlās. Deviņos no rīta un deviņos vakarā. Tikai kādas trīs minūtes, ja nevar vairāk. Būsim kopā savās sirdīs, kopā ar Dieva Gaismu. Un vērosim brīnumus, kas noteikti nāks saskaņā ar mūsu ticību un mīlestību!

Un vēl.

Ir cilvēki, kuri praktizējuši Saulīti jau tik bieži, ka ir sapratuši – jo biežāk to daram, jo vairāk citu Saulīšu Gaismu saņemam atpakaļ, jo biežāk to daram, jo spēcīgāk tā atstarojas atpakaļ.

Jo tikai dodot mēs atbrīvojam vietu, kurā var ieplūst citu vai mūsu pašu Saulīšu atstarotā Gaisma.

Tāpēc dalam Saulīti katram, kas pievērš mūsu uzmanību ar to, ka rada sajūtu – jāļauj manai Saulītei starot tieši šim cilvēkam.


Un tā mēs starojam nejaušam garāmgājējam, bēdīgam vai priecīgam, nešķirojot un nedomājot – par ko. Tāpēc, ka nevaram nedot!

Un, kas zina, varbūt to pēkšņo labsajūtas, prieka un laimes vilni, ko Tu sajuti, ir izsaukusi tieši tāda Saulīte, jo mūs var sastapt visur –

uz ielas un birojos, kafejnīcās un veikalos, koncertos un bibliotēkās, visur.

Pievienojies mums, Dziedinošās Saulītes praktizētājiem. Tas taču ir pavisam vienkārši!

Atver savas sirds durvis un ļauj savai Saulītei starot cilvēkam! Izbaudi došanas prieku! Izbaudi Saulītes brīnumdarbus!

Izmēģināji?
Esi sveicināts Dziedinošo Saulīšu pulkā!


 Igora Kudrjavceva Skola - Saules Ceļš. IKS - SC.

Es neesmu izgudrojis Saules Ceļu. Viņš pats ir nācis pie manis - caur skolotājiem, caur grāmatām, ar Dieva želastību. Es tikai nododu to jums ...
Saules Ceļš ir mūsu kopējais projekts. Faktiski, tas ir virtuāls projekts, jo jūs nekur neatradīsiet nedz šīs skolas ēku, nedz to Ceļu uz kartes. Saules Ceļa adrese – planēta Zeme, jeb pagaidām precīzāk – Latvija, Zviedrija, Vācija, Īrija un turpinājums vēl sekos!

Šodien mēs nodarbojamies sporta zālē. Rīt praktizēsim elpošanas vingrinājumus svaigā gaisā, mežā vai pie jūras. Bet pēc tam, iespējams, milzīgu enerģijas lādiņu saņemsim koncertzālē vai muzejā, jo arī uz turieni iet ir jāprot. Saules Ceļu jūs atradīsiet visur, kur tas būs nepieciešams.

Skolā jūs iemācīsieties labāk justies. Tas nozīmē – dzīvot kvalitatīvāk, pilnvērtīgāk kalpojot Dievam, cilvēkiem un sev. Veselība ir ielikta jūsos, atliek tikai gribēt to realizēt. To darot , jūs paši sevī atradīsiet ļoti daudz interesanta, noderīga un pat pārsteidzoša, tā, ka varēsiet brīnīties – vai tiešām tas viss ir manī? Jā! Radītājs mūs ir tik gudri veidojis, ka arvien varam sevī atrast ko jaunu. Šos atradumus pielietojot praksē, cilvēka dzīve reāli uzlabojās. Jūs jutīsieties mierīgāks, pārliecinātāks, pašpaļāvīgāks. Līdz ar to arī viss jums apkārt kļūs mierīgāks, un jūsu tuvie cilvēki to sajutīs. Jūs pats kļūsiet par nelielu miera oāzi.

Tas ir īss IKS - Saules Ceļa kopsavilkums. Saules Ceļa sistēma sastāv no dažādiem komponentiem. Tie visi ir uzticami, praktiski, tajos nav nekādas mistikas vai pārpasaulīgu elementu. Viss ir domāts tikai un vienīgi jūsu labumam.

TĀTAD...

Ir ārsti, kuri pamatā nodarbojas ar jau saslimušu cilvēku ārstēšanu. Viņiem par to pienākas slava un gods, jo bez tām mēs nevaram iztikt (lai arī ir cilvēki, kuri tā kļūdaini domā) – kā gan mēs varētu iztikt bez ātrās palīdzības, reanimācijas, neatliekamās ķirurģijas, transplantācijas u.c. Nekādi.

Ir ārsti, kuri pamatā nodarbojās ar veselības saglabāšanu un profilaksi. Es piederu tieši šai kategorijai. Un savu sistēmu esmu izstrādājis tieši cilvēku atveseļošanai.

Manas skolas sistēma ir atvērta, tas nozīmē, stabila, elastīga un kustīga. Savā veidā tā līdzinās jūrai vai okeānam . Tai ir dibens – pamats, bāze, atbalsts. Ir krasti – robežas, skaidrs mērķis un pielietojamība. Ir kustība – tīrs ūdens, straume, patstāvīgs jauna ūdens pieplūdums. Sistēma dzīvo un mainās, paliekot tās, kas tā ir un nenovecojot. Gluži kā tas ideāli būtu ar cilvēku.

Tādēļ nāciet uz IKS un sāciet atjaunot savus spēkus! Tos spēkus, ko devis Radītājs, bet kurus mēs dažādu iemeslu dēļ esam iztērējuši vai pazaudējuši. Skolā mēs to darām pakāpeniski, bet ar pārliecinošiem rezultātiem. Rezultātus garantē mana ārsta pieredze 33 gadu garumā.

 

UN - KOPSAVILKUMS:

SC - dienišķās dzīves kvalitātes mācība;
SC - attīstības, izaugsmes un sasniegumu mācība;
SC - gara, prata, dvēseles un ķermeņa harmonijas mācība.

Un vēl - SC ir Enerģija, Harmonija un Veselība.

 Es eju pa Saules Ceļu. Nāciet līdzi!

 Populāri par SC - šeit.